Takdim

Prof. Dr. Haluk Ülman ülkemiz Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarının da en önemli isimlerinden biridir. 1955 yılında Fakültemizin Siyasi Şube’sinden mezun olduktan sonra, Siyasi Tarih Kürsüsü’ne asistan olarak giren Ülman Hocamız 1973 yılına kadar görev yapmıştır. Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer ve Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Hocalarımızla beraber Siyasi Tarih Kürsüsü’nün temel taşlarından birisi olarak yıllarca okulumuza büyük katkılar sağlamıştır. Görev yaptığı süre içinde binlerce öğrenci yetiştiren, rahmetli Prof. Dr. Oral Sander ve Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu gibi daha sonraki süreçte Siyasi Tarih alanının ülkemizdeki en önemli isimleri olacak genç akademisyenlerin yetişmesinde büyük emek veren Prof. Dr. Haluk Ülman, Türkiye düşünce dünyasına da çok önemli katkılar yapmıştır. Özellikle, 1960’ların ortalarından itibaren Türk Dış Politikası’yla ilgili yazdığı makaleler ve köşe yazıları gerek entelektüel dünyada, gerekse kamuoyunda dış politika konularının tartışmaya açılmasında çok etkili olmuştur.

Türkiye’nin “Batı bağlantısı”nı sorgulayan yazıları, dış politikanın yeniden şekillendirildiği dönemde yol gösterici nitelikte olmuştur. Siyasi Tarih disiplininin Türkiye’de daha analitik bir çerçeveye oturtulmasında çok önemli bir yeri olan Hocamız, dış politikanın iç politika ve etkenlerle ilişkileri bağlamında ele alınması gerekliliğini sonraki akademisyen kuşaklarına benimsetmiştir. Akademik alandaki bu katkısının yanı sıra, genç akademisyenlerle kurduğu sıcak ve babacan ilişkiler akademisyenlerin şevkinin ve azminin artmasını da sağlamıştır.

1960’ların sonlarından itibaren aktif politikaya olan ilgisi artan Hocamız, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olan rahmetli Bülent Ecevit’in yakın çalışma ekibi içinde yer almıştır. Prof. Dr. Haluk Ülman 1973 Genel Seçimleri’nde İstanbul milletvekili olarak Parlamento’ya girmiştir. Fakültemiz açısından büyük bir kayıp fakat ülkemiz açısından büyük bir kazanç olan bu gelişme sonrasında, Hocamız başta 1974 Kıbrıs Harekâtı ve sonrasındaki diplomatik süreç olmak üzere, dış politika konularındaki engin bilgisiyle ülkemiz dış politikasının şekillenmesinde çok önemli katkılar yapmıştır.

12 Eylül sonrasında İstanbul’da yaşamayı tercih etmesi nedeniyle okulumuza dönmeyen Hocamız, buna rağmen Mülkiye ile bağlarını hiçbir zaman kesmemiş, Mülkiye’nin ve Mülkiyelilik ruhunun en önemli savunucularından birisi olarak akademik ve siyasi faaliyetlerini sürdürmüştür.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı